Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Πήρα ότι ζήτησα...

Ζήτησα Δύναμη και ο Θεός μου έδωσε Δυσκολίες για να με δυναμώσει
Ζήτησα Σοφία και ο Θεός μου έδωσε Προβλήματα για να τα λύσω
Ζήτησα Ευημερία και ο Θεός μου έδωσε Νου και Μυς για να δουλέψω
Ζήτησα Θάρρος και ο Θεός μου έδωσε Κινδύνους να υπερνικήσω
Ζήτησα Αγάπη και ο Θεός μου έδωσε Ανθρώπους να βοηθήσω
Ζήτησα Χάρες και ο Θεός μου έδωσε Ευκαιρίες…

3 σχόλια: